O projektu
Sem vložte podnadpis

Společnost ERUDICO s.r.o. realizuje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018 projekt Cesta ke sladění pracovního a rodinného života. Cílovou skupinu tvoří rodiče s dětmi navštěvující 1. stupeň základní školy, kteří pracují v cestovním ruchu.

Cílem projektu je usnadnit cílové skupině sladění pracovního a rodinného života, přispět ke zvýšení zaměstnanosti, k přístupu ke vzdělání a zajistit kvalitní péči o děti 1. st ZŠ. V rámci projektu bude zajištěna péče o děti 1. st. ZŠ v době mimo školní vyučování prostřednictvím dětského klubu a příměstských táborů. Aktivity budou realizovány v Českých Budějovicích.

Příměstské tábory budou probíhat o jarních, velikonočních a letních prázdninách. Příměstský tábor bude otevřen v pracovní dny.

Klub bude otevřen v pracovní dny po celý rok vyjma jarních, velikonočních a letních prázdnin.